Bérleti szerződés

E szerződés alapján a bérbeadónak az a kötelezettsége, hogy a bérbeadott dolog használatának jogát meghatározott ideig a bérlőnek átengedje, a bérlőnek pedig át kell venni ezt a dolgot, és bérelti díjat is meg kell fizetnie. A bérleti jog megszűnését a törvény a régi Ptk.-nál részletesebben szabályozza. A határozott időtartamra és a meghatározott feltétel bekövetkeztéig - például a bérbeadó vagy a bérlő élete végéig szólóan - létrehozott bérleti jogviszonyt törvény vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában rendes felmondással megszüntetni nem lehet. A határozatlan időre kötött bérleti szerződést viszont bármelyik fél rendes felmondással megszüntetheti. A törvény a felmondási időt a hatályos szabályozástól eltérően rögzíti, igazodva ahhoz, hogy a bérleti jogviszonyok különböző helyzetekben, eltérő szükségletek és igények fedezésére jönnek létre.

Az, hogy a felek a bért milyen időszakokra határozzák meg, tükrözi, hogy a használat a várakozások szerint milyen távra szól. E várakozásokat lényegesen meghaladó felmondási idő meghatározása nem indokolt. A törvény azokra az esetekre is rögzíti a felmondási időt, amelyekben a határozott időtartamra kötött bérleti szerződés mondható fel rendes felmondással idő előtt. A felek azonban a szerződésben ezektől eltérő - hosszabb vagy rövidebb - felmondási időben is megállapodhatnak.  A bérleti jogviszonyt, mivel sem jogosulti, sem kötelezetti oldalon nem személyhez kötött jogviszony, nem szünteti meg sem a bérlő, sem a bérbeadó halála. Amennyiben a szerződés tárgya lakás céljára szolgáló ingatlan, akkor beszélünk lakásbérleti szerződésről. A Ptk. kógens szabállyal maximalizálja, hogy ha a bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek biztosítékául a bérbeadó részére meghatározott pénzösszeget köteles fizetni, ez az összeg nem haladhatja meg a havi bérleti díj háromszorosát. A szabály elismeri az ilyen kikötések indokoltságát, ugyanakkor a három hónapnál nagyobb kauciót szükségtelennek és méltánytalannak tartja, így az ilyen kikötéseket a három hónapon meghaladó mértékben semmisséggel szankcionálja. (Ptk 6:331. § - 6:348. §)

 

bérlet, kaució, ingatlan, ingó, bérbeadó, bérlő, pécs

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.