képviselet csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolásban

A felszámolási eljárás célja az adós (legjellemzőbben cégek, de ide tartozik például az alapítvány, egyesület is) jogutód nélküli megszüntetése. Amennyiben céggel szemben van fennálló követelésünk akkor a következőképpen lehet felszámolási eljárást kezdeményezni, vagyis a bíróság megállapítja az adós fizetésképtelenségét, ha:
- az adós gazdasági társaság szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő húsz napon belül nem rendezte vagy azt nem kifogásolta, és az ezt követően kapott írásbeli fizetési felszólításra sem egyenlítette ki, vagy
- az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban (fmh) megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem teljesítette, vagy
- az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás nem volt eredményes, vagy
- az adós a tartozását csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban kötött egyezség ellenére nem rendezte, vagy
- a korábbi csődeljárást a bíróság megszüntette [18. § (3) bekezdés, 18. § (10) bekezdés vagy 21/B. §], vagy
- az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a vagyonát, illetőleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja megfizetni, és a végelszámoló által indított eljárásban az adós gazdálkodó szervezet tagjai, tulajdonosai felhívás ellenére nem vállalták azt, hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történő kifizetéséhez szükséges források biztosítására.

 

Az illetéktörvény rendelkezései szerint a felszámolási eljárás illetéke jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 80.000,- Ft, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 30.000,- Ft, közzétételi költségtérítése 25.000,- Ft. Az illetéket elektronikusan kell megfizetni átutalással az illetékes Törvényszék eljárási illeték számlaszámra, a közzétételi költségtérítést pedig az IM 10032000-01397136-30000003 számú bankszámlaszámra. A közleménybe be kell írni az adós nevét, cégjegyzékszámát, többszöri felhasználást kizáró azonosítási információkat. Az illeték és költségtérítés megfizetését bankártyával is lehet teljesíteni az EFER rendszer útján.

Csődeljárás esetén a közhiedelemmel ellentétben nem a jogutód nélküli megszüntetés a cél, hanem az, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő gazdálkodó szervezet a hitelezőktől fizetési haladékot kapjon, és ez alatt a hitelezőkkel megkösse a csődegyezséget. A csődeljárás megindítása iránti kérelmet az adósnak kell benyújtania. A csődeljárásban és a felszámolási eljárásban a jogi képviselet kötelező.

 

A végelszámolás folyamatát a cégtörvény határozza meg. Végelszámolásnak akkor van helye, ha a társaság nem fizetésképtelen, tehát, ha van is tartozása, de a társaság vagyona fedezi a hitelező(k) követelését. A végelszámolás úgy kezdődik, hogy amennyiben Kft.-ről vagy Bt.-ről van szó, akkor a taggyűlés vagy a tagok gyűlése elhatározza a jogutód nélküli megszűnést, meghatározza a  végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót. A kezdő időpont nem lehet korábbi, mint a jogutód nélküli megszűnés elhatározásának időpontja. A Cégbíróság végzéssel határoz a végelszámolásról, amely végzését közzéteszi a Cégközlönyben. A közzétételtől számítva a hitelezőknek 40 nap áll a rendelkezésükre, hogy a hitelezői igényüket a végelszámolónak bejelentsék. A közzétételtől számított 15 napon belül a végelszámolónak tájékoztatnia kell a Ctv.-ben meghatározott hatóságokat (pl.: ha ingatlannal rendelkezik a társaság, akkor az ingatlanügyi hatóságot; környezetvédelmi hatóságot; azt a pénzintézetet, ahol a társaság a bankszámláját vezeti). A végelszámoló felméri a cég vagyoni helyzetét, vagyontárgyait értékesíti, behajtja a követeléseket, kötelezettségeit teljesíti. Ha három éven belül nem fejeződik be a végelszámolás, amennyiben a cég a törlés iránti kérelmét nem terjeszti elő ezen határidőn belül, akkor kényszertörlési eljárásba fordul át a végelszámolás.

A végelszámolás befejeztével a végelszámoló és a legfőbb szerv elé tárja többek között az adóbevallásokat, zárójelentés, zárómérleget, vagyonfelosztási javaslatot. A törlés iránti kérelem benyújtása illetékmentes, a végelszámolás kezdetének bejelentése viszont 15.000,- Ft illeték és 3.000,- Ft közzétételi költségtérítés megfizetésével jár.

A végelszámolási eljárásban, mint például egy cégalapításnál vagy változásbejegyzésnél (módosításnál) a jogi képviselet kötelező, tehát ügyvédi közreműködés elengedhetetlen.

 

felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, pécs, ügyvéd

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.