Házassági bontóperek (válás), szülői felügyelet, gyermektartásdíj, kapcsolattartás

A Ptk. részletesen szól a házasság felbontásának anyagi jogi szabályairól. A házasság felbontása a Csjt. szabályaival gyakorlatilag megegyezően a feldúltsági elvet követi. A házastársak egyező akaratnyilvánításán alapuló és a megegyezést mellőző bontás szabályait a mainál élesebben különbözteti meg. nem megegyezéses a bontás, ha az egyik házasfél kéri a házasság felbontását, a másik pedig ellenzi azt, és akkor sem, ha mindketten kérik (vagy egyik kéri, másik nem ellenzi) a bontást, de valamelyikük nem kívánja mellőzni a házasság megromlására vezető okok és körülmények vizsgálatát, vagy nem tudnak megállapodni a felek a járulékos kérdésekben, amelyekben megegyezésük az egyező akaratnyilvánításon alapuló bontás feltétele. Az is lehetséges, hogy a bíróság a  felek egyezségét nem hagyja jóvá.

 

A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére akkor bontja fel, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott (a teljesen = a házasélet valamennyi elemére való kihatást, helyrehozhatatlanul = a visszafordíthatatlanság, a megromlás = a tönkremenetelt, meghiúsulást).

 

A házassági perekben az a bíróság az illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt. Tehát, ha a házastársak legutolsó közös lakóhelye Pécsett volt, akkor a Pécsi Járásbíróság az illetékes. A bíróság részére beadott keresetlevélnek tartalmaznia kell a házasság megkötésére, és a házasságból született életben lévő gyermekek születésére vonatkozó adatokat, továbbá azokat az adatokat, amelyből a keresetindításra való jogosultság megállapítható. Válás esetén, ha közös gyermek van, akkor mindenképp meg kell állapodniuk a feleknek a gyermek feletti szülői felügyeleti terjedelméről (egyik szülő vagy mindkettő gyakorolja), gyermek szokásos tartózkodási helyéről, gyermektartásdíjról, kapcsolattartásról. Rendezni kell a lakáshasználatot is. Ha a Bíróság ítéletet hoz és az jogerőre emelkedik, akkor az később vitássá már nem tehető, vagyis perújításnak vagy felülvizsgálatnak válóperekben helye nincs.
A házassági bontóper illetéke 30.000,- Ft [Itv. 43. § (1)].

 

Más családjogi perek körébe tartozik a házasság érvénytelenítése, házasság érvényességének megállapítása, házastársi tartásdíj megállapítása és megszüntetése, élettársi vagyonközösség megszüntetése, élettársi tartás megállapítása és megszüntetése, apaság megállapítása, apasági vélelem megtámadása, anya személyének megállapítása és annak megállapítása, hogy bizonyos személy nem felperes anyja, szülői felügyelettel kapcsolatos perek (korlátozás, megszüntetés, visszaállítás), gyermektartás megállapítása, leszállítása, felemelése, gondnokság alá helyezési perek (megszüntetés, módosítás).

 

Házassági vagyonjogi szerződés

 

házasság, bontóper, válás, szülői felügyelet, tartásdíj, apaság, házassági szerződés, pécs

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.