Civil szervezetekkel kapcsolatos ügyintézés

Alapítvány, egyesület egyéb civil szervezet alapítása, módosítása, képviseletük peres eljárásban.
Az alapítvány a Ptk. 3:378. § szerint egy olyan jogi személy, amelyet az alapító az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására hoz létre. Az alapítvány csak a céljával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet folytathat.
Az egyesületet a Ptk. a 3:63. § és a 3:87. § között szabályozza. Az egyesület is jogi személy, amelyet a tagok közös tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesítettek, és nyilvántartott tagsággal rendelkezik.
A civil szervezetek névjegyzéke itt található meg. A civil szervezetek adatainak nyilvánossága elsősorban az interneten biztosított. A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartása, mind a hatályos, mind a már törölt adatok vonatkozásában elérhetőek, nyilvánosak. Megismerhetőek továbbá a civil szervezetekkel kapcsolatos közlemények (pl.: egyesülés, szétválás), a felszámolási, végelszámolási, egyszerűsített törlési eljárások során hozott bírósági határozatok és további a civil szervezetekkel kapcsolatos információk Ezen adatok a világhálón elérhetőek, aki meg kívánja ezeket az adatokat tekinteni, annak még azonosítania sem kell magát. A Bíróságokon (amelyik a nyilvántartást vezeti) pedig ügyfélfogadási időben bárki számára lehetőség van arra, hogy a nyilvános iratokba betekintést nyerjen.

 

civil szervezet, alapítvány, egyesület, pécs, ügyvéd

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.