Ön jelenleg itt tartózkodik:  Hírek

Hírek

Mikor lehet érvényesen elállni lízingszerződéstől? – Pontosította a fogyasztók lízinggel és a gépjárművásárlási hitelekkel kapcsolatos jogait az Európai Bíróság

2024. April. 10.

Az a fogyasztó, aki vásárlási kötelezettség nélkül köt gépjárműlízingszerződést, nem rendelkezik elállási joggal – szögezi le az Európai Unió Bírósága C-38/21., C-47/21. és C-232/21. számú BMW Bank és társai egyesített ügyekben hozott ítéletében. A döntés ppontosítja a fogyasztók lízinggel és a gépjárművásárlási hitelekkel kapcsolatos jogait. Több fogyasztó a ravensburgi regionális bíróság (Németország) előtt előadta, hogy...

The post Mikor lehet érvényesen elállni lízingszerződéstől? – Pontosította a fogyasztók lízinggel és a gépjárművásárlási hitelekkel kapcsolatos jogait az Európai Bíróság appeared first on Jogi Fórum.

Melyik sütit szereti a NAIH? – Hatósági elvárások és minimum követelmények a téjékoztatási kötelezettség és a sütihasználat jogszerűsége kapcsán!

2024. April. 10.

Melyek a mindennapi adatkezelési folyamatok során leggyakrabban felmerülő és adott esetben bírságot eredményező hatósági döntések? – Cikkünk összefoglalja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elmúlt években nyilvánosságra hozott határozataiból levonható tendenciákat és tanulságokat.  A weboldalon elhelyezett sütik A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egy vizsgálata során 2022. évben egy eljárás alá vonttal szembeni,...

The post Melyik sütit szereti a NAIH? – Hatósági elvárások és minimum követelmények a téjékoztatási kötelezettség és a sütihasználat jogszerűsége kapcsán! appeared first on Jogi Fórum.

Kis mértékben nőtt a bíróságokra érkezett ügyek száma

2024. April. 08.

Huszonkétezerrel nőtt a bíróságokra érkezett ügyek száma 2023-ban az előző évhez képest, ami kétszázalékos növekedést jelent - mondta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) koordinációs és felügyeleti osztályvezetője szerdán Szekszárdon.

A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében meghatározott előreláthatósági korlát vizsgálata

2024. April. 08.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) egyik újítása a régi Ptk.-hoz képest, hogy új alapokra helyezte a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályokat, melynek egyik lényeges eleme a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében szabályozott előreláthatósági korlát a kártérítés mértéke körében. Jelen tanulmány ezen szabályozás hátterének, az ismert jogirodalmi álláspontoknak és a bírói...

The post A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében meghatározott előreláthatósági korlát vizsgálata appeared first on Jogi Fórum.

A CSED azoknak az anyáknak is jár, akik szüneteltetik egyéni vállalkozásukat a szülési szabadság alatt

2024. April. 05.

Rengeteg kisgyermekes anya gazdasági helyzetét teszi kilátástalanná a Kormányhivatal azzal a jogértelmezéssel, amely szerint nem jogosultak csecsemőgondozási díjra azok, akik egyéni vállalkozásukat csak szüneteltették, nem pedig megszüntették. Az Utcajogász az egyik ügyfele ügyében a Kúriához fordult, ami kimondta: az ellátásra jogosultság szempontjából nincs különbség a szünetelő és a megszüntetett vállalkozás között.

Új versenytörvény készül, a GVH szabadabb kezet kap

2024. April. 05.

A szakmai szervezetek riadtan tekintenek egy készülő törvényre, amely akár a nagy cégek részvényeseinek a tulajdonjogát is érintheti. Hasonló szabályokra több országban van példa. A GVH szerint, a készülő hatáskörei csak preventív célokat szolgálnak annak érdekében, hogy az erőfölényes helyzetek ne eredményezzenek további versenytorzulásokat.

Új uniós Ajánlás a hamisítás elleni küzdelem hatékonyságának és a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok érvényesítésének megerősítésére

2024. April. 01.

Az Európai Unió Bizottsága 2024. március 19-én ’hamisítás elleni uniós eszköztár’ (EU toolbox against counterfeiting) néven Ajánlást fogadott el az online és offline környezetben elkövetett hamisítások elleni küzdelem erősítése, valamint a szellemitulajdon-jogok hatékonyabb védelme céljából.

A törvényességi felügyeleti eljárás és a kényszertörlés viszonya

2024. April. 01.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) szabályozza a törvényességi eljárást, illetve az ahhoz bizonyos értelemben szorosan kapcsolódó kényszertörlési eljárást. A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse.

Abszolút eljárási szabálysértés, ha a jogerős büntetővégzés indokolásában nem szerepel a vád tárgyává tett cselekmény történeti tényállása

2024. March. 27.

Ha a büntetővégzés indokolása nem tartalmazza azoknak a cselekményeknek a tényállását, amelyeket a járásbíróság garázdaság vétségének, testi sértés vétségének, rongálás vétségének és zaklatás vétségének minősített, akkor a megtámadott határozatból a tényállás hiányában nem állapítható meg, hogy a terhelt milyen bűncselekményt követett el, az miként minősül – a Kúria eseti döntése.

Az EU jóváhagyta az újságírók és a médiaszolgáltatók politikai befolyással szembeni védelmét szolgáló jogszabályt

2024. March. 27.

Az Európai Unió Tanácsa új jogszabályt fogadott el a tömegtájékoztatás szabadságának védelmére, a médiapluralizmus és a szerkesztői függetlenség szavatolására, illetve az újságírók és a médiaszolgáltatók politikai befolyással szembeni védelmére - tájékoztatott az uniós tanács kedden.

Előző 1/152

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.