Társasági jog (cégalapítás, cégmódosítás - Kft., Bt., Kkt., Rt.)

Kkt., Bt., Kft., Zrt., Nyrt., közvetlen kereskedelmi képviselet és más cégek alapítása, módosítása, átalakulása, képviselete peres eljárásban, végelszámolás. A cégek alapítását és változásait az ezt tartalmazó okiratok keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni az illetékes Cégbíróságnak. A cégeljárásban a jogi képviselet kötelező. Az alapítás illetéke nagyon szerteágazó, függ egyrészt attól, hogy milyen cégről van szó, illetve, hogy az alapítás szerződésminta alapján készül-e. A változásbejegyzési eljárás illetéke 15.000,- Ft, közzétételi költségtérítés összege 3.000,- Ft.

2017. március 16. napjától illeték és közzétételi költségtérítés mentessé válik a Kft., Bt., Kkt. bejegyzésére irányuló eljárása az Itv. 45. § és a Ctv. rendelkezési szerint.

A Ptk. hatályba lépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. tv., vagyis a Ptké. 12. § (1) bekezdése szerint az Rt.-nek és a Kft.-nek összhangba kell hoznia a létesítő okiratát a Ptk. rendelkezéseivel (kötelező cégmódosítás).

Azoknak a Kft.-knek és Rt.-knek a létesítő okiratait kell módosítani, amelyeket 2014. március 15. napján már  a cégnyilvántartásba bejegyeztek vagy folyamatban volt a cég bejegyzése és ezt követően jegyezték azt be.

Kft. esetében a legfőbb szervnek, egyszemélyes Kft. esetében az egyedüli tagnak kell 2017. március 15. napjáig dönteni a Ptk. rendelkezésivel összhangban álló továbbműködésről, dönteni kell a létesítő okirat Ptk. rendelkezési szerinti módosításáról, továbbá be kell küldeni az illetékes cégbírósághoz (Baranya megyei, pécsi székhelyű cégek esetén a Pécsi Törvényszék Cégbírósága) a legfőbb szerv erre vonatkozó határozatait az okiratok keltétől számított 30 napon belül. 

Ha a Kft. jegyzett tőkéje három millió forintnál kevesebb, legkésőbb 2017. március 15. napjáig köteles a törzstőkéjét megemeli vagy átalakulni, egyesülni, úgy, hogy a Ptk. rendelkezésivel összhangban határozhat a Ptké. 13. § szerint a tőkeemelésről. 2017. március 15. után a Kft. és az Rt. létesítő okiratában nem szerepeltethető olyan részt, amely a Ptk. rendelkezéseivel nincs összhangban.

Nem kell módosítani a Ptk.-val összhangban azon létesítő okiratot, ezért társasági határozat is mellőzhető, amennyiben a módosításra csak azért lenne szükség, mert a létesítő okirat Gt.-re (2006. évi IV. törvény, amely 2014. március 15. napjától már nem hatályos) vonatkozó utalást tartalmaz. Ha más okból módosul a létesítő okirat, akkor a cégnek a Ptk. rendelkezési szerinti változást is át kell vezetni, a létesítő okirat tehát nem tartalmazhat hivatkozást a Gt.-re.

A Ptké. 14. § (2) bekezdése szerint a Ptk. hatályba lépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló olyan Nyrt., amelnyke részvényeit nem vezették be a Ptk. szerinti tőzsdére, köteles részvényeit 2016. március 15. napjáig bevezetni a tőzsdére, vagy működési formáját megváltoztatni, átalakulni, egyesülni más társasággal.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítást illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosítást tartalmaz, akkor sem illetéket, sem közzétételi költségtérítést  megfizetni nem kell.

 

Regisztráció Cégkapura:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint alapján 2018. január 1-jétől minden cégjegyzékbe bejegyzett gazdálkodó szervezetnek kötelező hatósági ügyeit (pl. bíróság, közüzemi szolgáltató) elektronikusan intézni.

2018. január 1. napjától a cégkaput elektronikus kapcsolattartásra használhatja a cég biztonságos kézbesítési szolgáltatási címként, így hivatalos elérhetőség megadására is használható. A Cégkapu 2018. január 1. előtt még nem működik, de megnyitható. 2018. január 1. napjától azonban hivatalos elektronikus iratok fogadására csak cégkaput vehetünk igénybe.

A cégkapu regisztráció ezen a weboldalon kezdhető meg.

 

társasági jog, cégjog, cég, kft, bt, rt, kkt, pécs, ügyvéd

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.